top of page

Faith Group

Public·37 members

Dunajská Streda : Zemplín Michalovce živý prenos 28 októbra 2023


18. 2. 2023 — Sledujte ONLINE prenos zo zápasu MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda aj s audiokomentárom na ŠPORT.sk!


Dunajska Streda - MFK Zemplin Michalovce (( 🔴Ž𝐈𝐕Ý Dunajska Streda - MFK Zemplin Michalovce (( ŽIVÝ PRENOS )) Super Liga futbal : Today, July 29, 2023 · FC Dila Gori - DAC 1904 2:0 (1:0) · Damián Kachút ... Pri rohu v�ak pri�lo k viacer�m nepr�jemn�m zr�kam, po ktor�ch si o�etrenie vy�iadal Risvanis aj Sz�raz. Obaja bud� v poriadku. Vybojovali sme roh, ktor� Gavri� poslal na vysoko sk��uceho Risvanisa. Nech�balo ve�a, ale k nebezpe�n�mu zakon�eniu sa predsa len nedostal. Jeden roh zahrali Michalovce a po �om pokra�ujeme s absol�tnou dominanciou na lopte. ONLINE LIVE : MFK Zemplín Michalovce - DAC Dunajská 18. 2. 2023 — Sledujte ONLINE prenos zo zápasu MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda aj s audiokomentárom na ŠPORT.sk! Trusa vybojoval roh, ktor� Ramadan zahral na bli��iu �r�, ale ani tento z�mer nevy�iel. Striedanie v t�me MFK Zempl�n Michalovce: z ihriska odch�dza Danko, prich�dza Steinh�bel. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Vit�lis, prich�dza Ramadan. Krstovi� dostal dobr� center, ktor� ale hlavou poslal asi meter ved�a. Na�alej s� Michalovce v obrovskom bloku, a teda hr� sa preva�ne medzi �estn�stkami. Nie�o sa sna�il vymyslie� Krstov�c, ale v�sledkom bola len zblokovan� strela. Danko na strane Michaloviec zahral roh do �estn�stky, kde sa lopta nepr�jemne odr�ali, ale streleck� pokus sme nevideli. Trusa na�iel z prav�ho kr�dla Gavri�a, ktor� vyp�lil z vn�tra �estn�stky z prvej, ale nemieril presne. Po s�boji zostal otrasen� na zemi Marcin. Vy�iadal si aj o�etrenie a v�bec nie je ist� jeho �al�ie pokra�ovanie v stretnut�. V na�om sektore sa v dne�nom stretnut� nach�dza 98 fan��ikov. �akujeme kr�sne. V dne�nom z�pase n�tene kon�� Risvanis pre zranenie. Na jeho miesto nast�pil Csinger. Za�al sa druh� pol�as. V�kop patril dom�cim a videli sme aj striedanie na na�ej strane. Po prvom pol�ase je stav bezg�lov�, z �oho sa ur�ite viac te�ia dom�ce Michalovce. �vodn� v�kop patril n�mu celku. Pr�jemn� dobr� de� v�m prajem aj v novom ligovom ro�n�ku, v ktorom sme hne� v �vode vycestovali na na�u najdlh�iu trasu do Michaloviec. Pr�ve v t�chto chv�ach prich�dzaj� hr��i oboch celkov na zempl�nsky tr�vnik. Dom�ci v �lto-modrej kombin�cii a na�i futbalisti v nov�ch zelen�ch dresoch so �peci�lnymi mot�vmi. Po Krstovi�ovej strele sa lopta odrazila na dobre stojaceho Gavri�a. Ten v�ak p�lil slep�mi. Ramadan zahral vybojovan� priamy kop, ale len na pred n�m stojaceho s�pera. �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Trusa). Krstovi� sa dostal k strele spoza pokutuv�ho �zemia. Z�skal len roh, ktor� sme zahrali po zemi, vyp�lil Ramadan, ale bol zablokovan�. O�etrenie si vyp�tal Va�ko. Nevyzer� to v�ak na ni� v�ne. Sk�r na zdr�ovanie. Ramadan poslal prudk� center do �estn�stky, s ktor�m si ale Sz�raz zvl�dol poradi� reflex�vnym vykopnut�m. Link na živý prenos z prípravného stretnutia DAC-MichalovcePublikované: 5. február 2021 - 11:36 V sobotu o 13. 00 hod odohrá DAC v MOL Akadémii prípravné stretnutie proti Michalovciam. Aj generálku pred jarným štartom vám prinesieme v živom prenose na našom oficiálnom YouTube kanáli a Facebook profile. YouTube Link: DAC 1904-MFK Zemplín Michalovce. Kövesse a mérkőzést percről percre (vagy tekintse meg felvételről, amelyet ugyanott megtalál röviddel a találkozó után)! dac1904. (((dnes==))) Podbrezová Banská Bystrica živý prenos 27 októb pred 1 dňom — Zemplín Michalovce, live online priamy prenos, stream, naživo. (TV==) Dunajská Streda Podbrezová živý prenos 8 októbra 8. 10. 2023 ... Prv� a hne� obrovsk� �anca na g�l Michaloviec. Marcin napriek br�niacemu Andzouanovi dok�zal posla� center, ktor�m na�iel kapit�na �of��ka. Ten na na�e ��astie z v�bornej poz�cie hlavi�koval len do pripraven�ch rukav�c Petr�a. Obraz hry sa nemen�. N� s�per je poriadne stiahnut�, my dominujeme na lopte, ale nie a nie sa do�ka� vyt��en�ho prekvapuj�ceho momentu. Aj �al�� n� roh zahral Gavri�. Tentokr�t ho rozohral nakr�tko, ale tento z�mer Michalov�anov neprekvapil. Link na živý prenos z prípravného stretnutia DAC-Michalovce 5. 2. 2021 — YouTube Link: DAC 1904-MFK Zemplín Michalovce. Kövesse a mérkőzést Dunajská Streda FC DAC 1904 Thermalpark Városi Művelődési Központ ... U� to treba len strely a g�ly. Michalovce si vybojovali roh. �of��k loptu poslal na vzdialenej�iu �r� a nakoniec sa k hlavi�ke dostal Va�ko. Petr� v�ak nemusel zasahova�. Po n�slednom rohu sme u� s�pera neohrozili, ale loptu sme si podr�ali a dom�ci �lto-modr� mali �o robi� aby neinkasovali. Uk�zal sa aj Krstovi�, a to strelou z vn�tra �estn�stky, ktor� po jemnom te�i tesne minula �av� �r�. Osmelili sa aj Michalov�ania, ale ich �to�n� sna�enie ukon�il faul. Aj tentokr�t sme zakon�ovali my a konkr�tne Mendez. Sz�raz v br�nke sa v�ak nenechal zahanbi�. U� sme v�ak mohli otvori� sk�re dne�n�ho stretnutia. Mendezov center Bedn�r nedok�zal odprata�, a tak sa do ve�kej pr�le�itosti dostal Trusa. Neuspel. �vod stretnutia sa niesol v na�ej r�ii. K v�nej�ej �anci sme sa v�ak nedostali. Na pravom kr�dle sa Trusa �ikovne zbavil s�pera, ale do fin�lnej f�zy akciu nedoviedol. Stretnutie sa pr�ve za�alo. Loptou ope�iatkoval �r�, od nej sa odrazila do brank�ra a neskuto�ne von z ihriska. Trma-vrma v �estn�stke s�pera a op� ni�. Strie�al aj Mendez, ale Sz�razovi pr�cu taktie� nenarobil strelou ved�a. Aktivitou sa op� prezentoval Ramadan, ale ni� mu to nebolo platn�. Striedanie v t�me MFK Zempl�n Michalovce: z ihriska odch�dza Pav�k, prich�dza Mus�k. Rozhodca prid�va k z�veru stretnutia e�te 6 min�t. Ramadan sa �ikovne uvo�nil popri br�niacemu Steinhubelovi. Dostal sa aj k strele, ale prav� �r� minul asi o meter. �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Csinger). Taaak to sn�� nie je mo�n�. Podbrezová Banská Bystrica zápas živý 27 októbra 2023 7. 10. pred 16 hodinami — )) Ružomberok Zemplín Michalovce zápas 8. 2023 — (TV==) Dunajská Streda Podbrezová živý prenos 8 októbra 2023 15. 2023 — 2023 — Archívy FC DAC ... Detail zápasu - MFK Zemplín Michalovce 29. 7. 2023 — Živý prenos; Zostavy Na programe máme duel MFK Zemplín Michalovce – FC DAC Dunajská Streda a my vám z neho ponúkame podrobný textový prenos. Today: Dunajská Streda vs. Michalovce live 28 October 2023 W Podbrezová prenos 8 októbra 2023 pred 7 hodinam | RMSI Oct 8, 2023 — today. Dunajska Streda v MFK Zemplin Michalovce | Super Liga futbal Livestream . Online ... Futbal - Fortuna liga - Televízny archív 17. 10. 2020 — Futbal - Fortuna liga (MFK Zemplín Michalovce – DAC Dunajská Streda) Priamy prenos. Relácia nie je viac dostupná. Archív - zvoľte dátum. RMSI 2023 Group 7. 10. 2023 — [POZERAŤ ONLINE>>]#]] FK DAC Podbrezová živý prenos 08.10.2023 pred 4 hodinami — FC Dac 1904 Dunajska Streda vs FK Zeleziarne Podbrezova ... Online z 1. kola Niké ligy: Michalovce – Dunajská Streda 29. 7. 2023 — Sledujte spolu s nami online prenos z úvodného kola Niké ligy. Zemplín Michalovce hostí na. Šport24.sk · Futbal; Slovensko. Michalovce ubránili ... Žilina : DAC živý prenos 21/10/2023 - Activist HQ 8. 10. 2023 — 2023 — MŠK Žilina B - FC ŠTK 1914 Šamorín Priamy prenos futbalového zápasu 2. ligy Naživo - Niké liga - FC DAC 1904 Dunajská Streda – FK ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page